99 سال پیش اوا براون در روز 6 فوریه سال 1912 در شهر مونیخ متولد شد. او فقط مدت 24 ساعت همسر رسمی آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی بود.

اوا دختر فریدریش براون آموزگار مدرسه و فراتسیسكا كرونبورگر از خانواده های محترم ایالت باواریا بود.

اوا براون منشی  و مدل عكاسخانه ای در مونیخ بود كه آدولف هیتلر از دیر زمان مشتری آن بود و در آنجا باهم آشنا شده بودند . او بعدها كار چاپ عكس‌ها را در این عكسخانه به عهده گرفت و چون روی عكس های هیتلر بیش از اندازه دقت می‌كرد مورد توجه او قرار گرفت.

در سال 1932 هیتلر هنگامی كه اوا براون فقط 20 سال داشت از او خواست كه به عنوان همسر غیر رسمی اش باهم زندگی كنند. این در حالی بود كه هیتلر در آن زمان 43 سال داشت.

اوا  با وجود مخالفت پدرش پیشنهاد آدولف هیتلركه رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان ( نازی ) بود و هنوز به مقام صدراعظمی آلمان نرسیده بود را پذیرفت و از آن پس تا آخرین لحظه عمر در كنار او زندگی كرد.

هیتلر پس از به قدرت رسیدن هرگز اوا براون رادر امور دولتی و سیاست دخالت نمی داد و به ندرت در مراسم او را به همراه خود می‌برد و عملا اوا در سایه هیتلر زندگی می كرد.

علاقه هیتلر به اوا براون وقتی بیشتر شد كه هیتلر از یك توطئه سوء‌قصد جان سالم به در برد. پس از نجات هیتلر از این حادثه ، اوا در نامه ای كه به او نوشت بر وفاداری همیشگی اش نسبت به او تاكید كرد.

در هنگامی كه سقوط برلین نزدیك شده بود، هیتلر مایل نبود اوا براون را به همراه خود به پناهگاه زیر زمینی ببرد، اما اوا اصرار كرد كه می خواهد در كنار او بمیرد.

اوا 13 سال همسر غیر رسمی هیتلر بود .هیتلر  در روز 29 آوریل سال 1945 در مراسمی ساده كه در پناهگاه زیر زمینی و با حضور تعداد اندكی از جمله جوزف گوبلز ، وزیر تبلیغات آلمان نازی و همسرش برگزارشد‌ ، به طور رسمی با اوا براون ازدواج كرد و روز بعد هر دو خودكشی كردند و اجساد آنان را در كنار هم آتش زدند تا به دست سربازان شوروی نیفتند. با وجود این ، سربازان شوروی بقایای اجساد نیمه سوخته آنها را به دست آوردند.

البته اكنون گفته می شود كه نگهبانان  پناهگاه زیر زمینی دستور هیتلر را برای آتش زدن اجساد آنها اجرا نكرده و با توجه به نزدیك شدن سربازان ارتش سرخ از محل گریختند و اجساد سالم آنها به مسكو منتقل شد.

در روز 30 آوریل سال 1945 كه پناهگاه هیتلر در شهر برلین از نزدیك زیر آتش ارتش سرخ بود، هیتلر پیش از آن كه با شلیك گلوله خودكشی كند ابتدا به  اوا دارویی زهر آلود داد و وصیت كرد كه پس از مردن اجساد آنها را با بنزین آتش بزنند. اوا هنگام مرگ فقط 33 سال داشت.

نام اوا براون زنی كه تنها 24  ساعت همسر قانونی آدولف هیتلر بود در كنار نام او در تاریخ ثبت شد.